فراخوان جذب بازیکن تیم والیبال بانوان ترمه دستجردی یزد

148

حضور ترمه دستجردی در دوازدهمین کنفرانس ملی نساجی کشور

77

حضور ترمه دستجردی یزد در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منسوجات تهران

271

ترمه دستجردی و برتری در لیگ دسته یک

258